Nadav Kander 參與Prix Pictet世界環保攝影獎回顧展 “Prix Pictet Celebrates Its Laureates”

Nadav Kander 參與Prix Pictet世界環保攝影獎回顧展 “Prix Pictet Celebrates Its Laureates”

Nadav Kander 參與Prix Pictet世界環保攝影獎回顧展 “Prix Pictet Celebrates Its Laureates” 。Prix Pictet世界環保攝影獎舉辦至今已十年,本年特設回顧展並展出七名歷屆得獎者的作品。

地點:法國阿爾勒國際攝影節,Croisièr

圖片:
Nadav Kander
《Chongqing VI (Sunday Afternoon), Chongqing Municipality》,2006
《Yibin V, Sichuan Province》 2007
《Qinghai Province II》,2007

作品
全部