South Ho Siu Nam participates in group exhibition “A Better Tomorrow” at Yan Club Arts Centre, Beijing, China

South Ho Siu Nam participates in group exhibition “A Better Tomorrow” at Yan Club Arts Centre, Beijing, China

Curator: Janet Fong

Participating Artists: Marco Chan, Chow Chun Fai, South Ho Siu Nam, Lam Tung Pang, Lee Kit, Li Wei, Pak Sheung Cheun, Shen Shao Min, Shi Jinsong, Sun Yuan/Peng Yu

Organiser: Hong Kong S.A.R Government’s Beijing Office and Chinese Culture Friendship Association

Venue: Yan Club Arts Centre, West Street, Dashanzi 798, No. 4 JiuXianQiao Road, Chaoyang District, Beijing, China

Artworks
All