1 / 4

South Ho Siu Nam participates in group exhibition “A Better Tomorrow” at Yan Club Arts Centre, Beijing, China

21 Jul - 11 Aug 2013

Curator: Janet Fong

Participating Artists: Marco Chan, Chow Chun Fai, South Ho Siu Nam, Lam Tung Pang, Lee Kit, Li Wei, Pak Sheung Cheun, Shen Shao Min, Shi Jinsong, Sun Yuan/Peng Yu

Organiser: Hong Kong S.A.R Government’s Beijing Office and Chinese Culture Friendship Association

Venue: Yan Club Arts Centre, West Street, Dashanzi 798, No. 4 JiuXianQiao Road, Chaoyang District, Beijing, China

Back to top