Jiang Pengyi and Zhang Xiao participate in “Lishui Photography Festival 2015” in Lishui, China

Jiang Pengyi and Zhang Xiao participate in “Lishui Photography Festival 2015” in Lishui, China

Jiang Pengyi exhibits his Dark Addiction series (2015), while Zhang Xiao exhibits his Shift series (2012-2015).

Venue: Photography Museum of Lishui China, Lishui, China

Artworks
All