Kurt Tong
In Case it Rains in Heaven – Birdcage

Kurt Tong

b. 1977, Hong Kong