News


Trevor Yeung participates in “The 2nd CAFAM Future Exhibition: Oberserver - Creator - The Reality Representation of Chinese Young Art”
at CAFA Art Museum, Beijing China

15 January - 1 March 2015

Chief Curators: Xu Bing, Jean de Loisy
Art Director: Wang Huangsheng
Artistic Adviser: Adrian Cheng
Curatorial Team: Wang Chunchen, Sheng Wei, Li Zhenhua, Tsai Meng
Assitant Curators: Gao Gao, Liu Xiyan
Exhibition Coordinators: Fu Dandan, Song Liang

Organizer: CAFA Art Museum, Beijing, China
Principle Partners: K11 Art Foundation, 798 Art Zone

Details
About the artist - Trevor Yeung 

back