News

Trevor Yeung participates in 10th Shanghai Biennale 2014
at Power Station of Art, Shanghai, China

23 November 2014 - 31 March 2015

Participating artists (partly):
Art & Language, Ashish Avikunthak, Nicholas Bussmann, Wang Bing, CAMP (Shaina Anand and Ashok Sukumaran), Yu Cheng-Ta, Yin-Ju Chen, Musquiqui Chihying, Hou Chun-Ming, Harun Farocki, Peter Friedl, Gao Shiqiang, He Xiangyu, Ho Tzu Nyen, Hu Liu, Huang Ran, Huang Wenhai , Ken Jacobs, Ji Yunfei, Shambhavi Kaul, Sakai Ko and Hamaguchi Ryusuke, Jutta Koether, Firenze Lai, Louis Lawler, Li Xiaofei, Liu Ding, Jen Liu, Liu Chuang, Sharon Lockhart, Narimane Mari, Daria Martin, Adrian Melis, Nadia Myre, Pak Sheung-Chuen, Willem de Rooij, Natascha Sadr Haghighian, Robbie Williams, Uwe Schwarzer, Song Ta, Erik Steinbrecher, Suzanne Treister, Mona Vatamanu and Florin Tudor, Wang Ziyue, Stephen Willats, Ming Wong, Li Xiuqin, Xu Tan, Yan Jun, Trevor Yeung, Zhao Liang, Zhou Tao, Zhao Yannian.

Details

back