News

Jiang Pengyi participates in "Messages from the Ruin"
at A+ Contemporary, Taipei, Taiwan

5.11 - 11.12.2016

Curated by Sun Dongdong

Featured artists: Jiang Pengyi, Ju Ting, Liu Wentao, Tao Yi, Wang Yuyang, Xu Qu, Zhao Zhao, Zhong (Yunshu) Tant

Details
About the artist - Jiang Pengyi 

back