News


Han Lei, Hong Lei, Jiang Pengyi, Jiang Zhi, Li Lang, Liu Zheng, Maleonn, Han Lei, Hong Lei, Jiang Pengyi, Jiang Zhi, Li Lang, Liu Zheng, Maleonn, RongRong, Zhang Haier, Zhang Xiao and Zheng Guogu participate in "Grain to Pixel: A Story of Photography in China"
at Shanghai Center of Photography, Shanghai, China

6 September - 30 November 2015

Grain to Pixel: A Story of Photography in China
Date: 6 September - 30 November 2015
Venue: Shanghai Center of Photography (SCoP) 

Participating artists: 
Adou, Birdhead, CAI Shangxiong, CHEN Man, CHI Lei (Chili), DI Jinjun, DU Xiuxian, FENG Hai, FENG Yan, GENG Jianyi, HAI Bo, HAN Lei, HONG Lei, HUANG Xiaoliang, JIANG Jian, JIANG Pengyi, JIANG Shaowu, JIANG Zhi, KAN Xuan, LANG Jingshan, LI Jiahao, LI Lang, LI Nan, LI Qiang, LI Zhensheng, LIN Ran, LIU Heung Shing, LIU Zheng, LU Yuanmin, LUO Dan, LUO Yongjin, LV Nan, MALEONN, MUGE, ENG Xiangjie, RongRong, SHA Fei, SONG Chao, SUN Yanchu, TACA, WANG Jinsong, WANG Ningde, WANG Qingsong, WANG Shilong, WENG Naiqiang, WU Shankun, WU Yinxian, XIAO Zhuang, XING Danwen, YANG Fudong, YANG Yong, YANG Yongliang, YAO Lu, YIN Fukang, ZHANG Dali, ZHANG Haier, ZHANG Hui, ZHANG Wei, ZHANG Xiao, ZHANG Yaxin, ZHENG Guogu, ZHU Qian and ZHUANG Xueben

back